Профил на купувача на 36 СУ в системата за обществени поръчки

Уведомяваме Ви, че Профилът на купувача на 36 СУ „Максим Горки“ София вече е активен в системата за обществени поръчки www.SOP.bg.