Резултати от олимпиадата по математика – областен кръг

Протокол за резултатите на явилите се ученици

НА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА

на 08.02.2017 година

за учебната 2016/2017 година

ОБЛАСТ СОФИЯ ГРАД