Родителска среща за 1. – 4. клас

На 16.03.2017 г. /четвъртък/ от 18.30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от 1. до 4. клас.