Ние сме спортуващи европейци

36 СУ „Максим Горки“ работи по Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2016 – 2020 година на Столична община. Състои се в създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорта, здравното и гражданското образование в образователните институции – училище и детска градина, под надслов „Спорт в училище”, в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 година”.

Нашият проект е с тема „Ние сме спортуващи европейци” – спортен празник, посветен на Деня на Европа.

Homo ad duas res ad intelligendum et ad agendum natus est. „Човек е роден за две неща – да мисли и да действа“. Ние мислихме нашата иновативна идея и е време да действаме! Ще осъществим голяма щафетна обиколка на 36 СУ „Максим Горки“ по случай 9 май. Трасето ще е символично разделено на 28 поста (колкото са страните членки на Европейския съюз) и ще има два отбора, които ще се състезават помежду си. Първият отбор е наричан условно „България“, а вторият – „Европа“. Щафетните постове ще бъдат смесени, тъй като не само ученици, но и родители и учители ще се състезават в двата отбора. Тук е и иновативността на проекта – инициативата ще обхване три целеви групи и ще получи голям обществен отзвук поради атрактивния си замисъл. Отбор „Европа“ ще бъде облечен в екипи с цветовете на страните – членки на ЕС, а отбор „България“ – с цветовете на българския трибагреник. Съдиите по трасето ще бъдат екипирани с цветовете на Европейския съюз – синьо и жълто. Щафетата ще финишира в двора на училището, където символично ще бъде изграден финал със символите на Европa. 26 май ще бъде ден с многобройни изяви за всички ученици, а финалът ще е щафетната обиколка. Преди щафетната обиколка ще се организира и ритмична гимнастика за всички желаещи, ръководена от медийно известен инструктор – родител на настоящ ученик. Имаме амбицията да превърнем тази инициатива в голям и масов спортен празник, който да предложи активно участие на няколко целеви групи и който да завърши с награждаване на участниците. Екипът по организацията и провеждането е предимно от ученици, които са настоящи активни спортисти и млади лидери.

Събитието ще се проведе на 26 май от 11.00 часа. Учениците от I и II смяна ще учат с намалени часове, съответно преди и след празника.

 

 

  • sport_9-05_1
  • sport_9-05_2