Родителска среща за 7. клас и 8.Б клас

На 04.05.2017 г. /четвъртък/ от 18.30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 7. клас и 8.Б клас за запознаване с реда, дейностите и графика на дейностите по приемането на ученици в VIII и IX клас (учебна 2017-2018 г.), съгласно Наредба №10 от 01.09.2016 г.