Резултати от НВО – 4. клас

Резултати от НВО 4. клас по предмети

Среден бал по български език и литература 17.28
Среден бал по математика 17.69
Среден бал по човекът и природата 18.45
Среден бал по човекът и обществото 17.12
Среден бал за училището 17.64

Резултати НВО 4. клас по паралелки

български език и литература 4 а 19.23
български език и литература 4 б 18.04
български език и литература 4 в 16.38
български език и литература 4 г 15.16
български език и литература 4 д 17.35
математика 4 а 18.59
математика 4 б 18.04
математика 4 в 17.42
математика 4 г 15.68
математика 4 д 18.55
човекът и обществото 4 а 19.00
човекът и обществото 4 б 17.26
човекът и обществото 4 в 17.25
човекът и обществото 4 г 14.42
човекът и обществото 4 д 17.30
човекът и природата 4 а 19.18
човекът и природата 4 б 17.78
човекът и природата 4 в 18.75
човекът и природата 4 г 17.63
човекът и природата 4 д 18.85