План – прием в 1. клас за учебната 2017/2018 година

ВАЖНО!

Във връзка със следващия етап на изпълнение на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. София, моля, запознайте се с писмото на Началника на РУО в приложения файл.(TУК)

Заявления за второ класиране се подават от всички, които не са приети на първо класиране!

Заявления за второ класиране се подават  на 09 юни и 12 юни 2017 г. от 08:00 ч. до 18:00 ч. при определената комисия – 1 етаж, каб. 114.

Заявление за второ класиране

Свободни места за второ класиране – 24.