Прием за 9. клас за учебната 2017/2018 година

Уважаеми родители и ученици,

В 36 СУ има прием за 9. клас „чуждоезиков профил

I ЧЕ – Английски език и II ЧЕ – Италиански език.

Приемът е по документи със свидетелство за завършено основно образование – 8. клас.

Подаване на документи в канцеларията на училището.

Телефон: 02-858-61-48              GSM: 0879609570

Свободни места: 9 броя