Родителска среща за 1. клас

На 12.09.2017 г. /вторник/ от 18.30 часа – родителска среща по класове.