Разпределение на новите ученици по класове

 

изтеглен файл-нови ученици

Повече информация при класните ръководители.