1. клас – разпределение на учениците по паралелки

student 1class

Повече информация от класните ръководители на 1. клас.