Конкурс за извънкласни дейности в 36 СУ „Максим Горки“

Конкурс за извънкласни дейности в 36 Средно училище „М. Горки“ въз основа  Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на столична община, приети с Решение № 136 по протокол № 30/06.04.2017г. от СОС.

Повече информация ТУК