ПОЗНАВАТЕЛНО ПОСЕЩЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В БРЮКСЕЛ

36 СУ „Максим Горки“ продължава работата си по Програмата за училища посланици на Европейския парламент и през новата 2017/2018 учебна година. През предходната учебна година ние бяхме сред първите двайсет училища в България, спечелили възможност за участие в този проект. Целта е все по-широк кръг българи и по-конкретно ученици в гимназиалната степен на обучение да се запознаят с ценностите на Европейския съюз и да се развиват като отговорни и активни граждани. Успешната работа на старшите и младшите посланици бе високо оценена и Информационното бюро на ЕП в България ни връчи почетен плакет.

В тази връзка и като продължение на работата по Програмата в периода 10-12 октомври 2017 г. старшите посланици г-жа Валентина Александрова и г-жа Силвия Иванова посетиха заедно с колегите си от другите 19 училища Брюксел, за да се запознаят на място с институциите на Европейския съюз.

Истинско удоволствие беше да се потопим в атмосферата на Европейския парламент чрез присъствието си в Пленарната зала. С активната дейност на българските парламентаристи ни запозна евродепутатът г-н Андрей Ковачев. Докоснахме се до българското знаме, поставено редом с другите 27 знамена на страните членки. С трепет и гордост видяхме, че сред надписите на 24-те официални езика тези на български стояха на първо място.

Посещението в Парламентариума и в Дома на европейската история, забележителни с интерактивните подходи в поднасянето на информацията, обогатиха и направиха по-живи познанията ни за същността на европейската идея.

Посещението ни в Европейската комисия бе изненадваща екстра и ни докосна до забързания ритъм на работата в институциите, призвани да чертаят мирното и солидарно бъдеще на европейците.

Благодарим на Информационното бюро на ЕП за сътрудничеството и за високата оценка, която даде на нашата работа през 2016/2017 г.

  • 5
  • 10
  • 9
  • 7
  • 6
  • 8
  • 3
  • 4
  • 2
  • 1