Училищна кампания под мотото „ОТ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕНИЦИ – ПРИОБЩИ СЕ“

По идея на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към район „Красно село“ се провежда училищна кампания под мотото „ОТ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕНИЦИ – ПРИОБЩИ СЕ“. Целта на кампанията е насърчаване на толерантността в училищната среда чрез обединяване на усилията на учениците и учителите, на работещите с деца за създаване на по-толерантна среда, в която младите хора да се изграждат като пълноценни личности. На 16.11.2017 г. в читалище „Средец“ се проведе едно от първите мероприятия в тази кампания с участието на ученици от 6.Г клас с класен ръководител г-жа Сийка Михалкова. Група по интереси „Мажоретки“ по проект „Твоят час“ с ръководител г-жа Василена Арсова, представи 36 СУ „Максим Горки“ отлично и заслужено събра овациите на многобройната публика.

 • 1 (47)
 • 1 (55)
 • 1 (53)
 • 1 (58)
 • 1 (45)
 • 1 (43)
 • 1 (36)
 • 1 (35)
 • 1 (31)
 • 1 (33)
 • 1 (42)
 • 1 (29)
 • 1 (27)
 • 1 (25)
 • 1 (15)
 • 1 (18)
 • 1 (4)
 • 1 (17)
 • 1 (2)
 • 1 (7)
 • 1 (1)