Родителска среща за 1.- 4. клас

На 05.12.2017 г. /вторник/ от 18.30 часа ще се проведе родителска среща за 1.-4. клас.