Единни училищни правила

През месеците IX и X, след запознаването на учениците и техните родители с ПДУ /учебна 2017-2018 г./, в нашето училище беше проведено мащабно вътрешно проучване, свързано със систематизиране на становищата и предложенията на всички участници в УВП – ученици, учители, педагогически съветник, психолог, за създаване на ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА. Проучването и обобщаването на резултатите бяха осъществени под контрола и със съдействието на Училищното ръководство.

pravila_1

  • pravila_2
  • pravila_1