Съобщение

Уведомяваме, че всички ученици от IV клас от 36 СУ, които ще се явяват на олимпиадата по математика – областен кръг, са разпределени в 22 СУ „Г.С. Раковски“, район „Триадица“, бул. „Витоша“ №134 – 8.30 часа.

Тези, които няма да бъдат заведени от родители, да се явят в 7.30 ч. пред 36 СУ. Ще бъдат заведени от г-жа Гинка Христова, както и прибрани след това.