Нова тема – нов проект

За всяка тема по Околен свят учениците от Iа клас, заедно с родителите си, изработват различни проекти, които се използват не само в тези часове, а и по Български език и литература, Час на класа, Изобразително изкуство.

Идеите са най-различни, материалите също.

Благодарение на родителите часовете са интересни, децата научават много допълнителни неща.

 • проекти_IA (10)
 • проекти_IA (6)
 • проекти_IA (9)
 • проекти_IA (11)
 • проекти_IA (8)
 • проекти_IA (2)
 • проекти_IA (4)
 • проекти_IA (1)
 • проекти_IA (5)
 • проекти_IA (7)
 • проекти_IA (3)