В памет на Апостола

Ученикът Стефан Мънков от Iклас разказа на съучениците си за живота и делото на Васил Левски.
Апостола-2