Да запазим името на 36 СУ „Максим Горки“!

Петиция за запазване името на 36 СУ „Максим Горки“

ОБРЪЩЕНИЕ
към всички,
чиято съдба е свързана с
НАШЕТО 36 СУ „Максим Горки“!

Според архивната справка в над стогодишната си история училището е носило различни номера и имена, като ПОЧТИ 70 ГОДИНИ НОСИ името на писателя и драматурга Максим Горки: 
1. 1916 г. – „Св. Св. Кирил и Методий“
2. 1938 г. – 26 Софийско основно училище „Генерал Иван Колев“
3.  През месец април 1950 г. 26 Народно основно училище „Генерал Иван Колев“ е преименувано на името на писателя Максим Горки
4.  През месец септември 1955 г. Основно училище „Максим Горки“ получава номер 51
5.  От 1 септември 1959 г. 51 Народно основно училище „Максим Горки“ прераства в Пълно средно смесено училище с номер 36 (36 ПССУ „Максим Горки“).

Призоваваме всички граждани от район Красно село и град София, настоящи и бивши учители, ученици, служители, родители, живеещи в България и по света, да ни подкрепят за запазване името на училището!

                                                                                        36 СУ „Максим Горки“