Родителска среща за 5. – 12. клас

На 06.03.2018 г. /вторник/ от 18.30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от 5. до 12. клас.