Прием в първи клас за учебната 2018/2019 година

Уважаеми родители,

на страницата Прием/Прием в 1-ви клас може да се запознаете със Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, критериите и графика на дейностите за прием на ученици в първи клас в 36 СУ „Максим Горки“ за учебната 2018/2019 година.