Летен лагер в Равда

От 24.06.до 03.07.2018 г. вкл.  се организира летен лагер в Равда – хотел „Аурелия“ – за ученици от 1. до 5. клас

Желаещите могат да получат подробна информация при госпожа Латинка Терзийска – заместник директор.