Родителска среща за 1. – 4. клас

На 26.04.2018 г. /четвъртък/ от 18.30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 1. до 4. клас.