Родителска среща за 5. – 12. клас

На 08.05.2018 г. /вторник/ от 18.30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 5. до 12. клас.