На вниманието на родителите на бъдещите първокласници

Уважаеми родители,

списъците за първо класиране може да намерите ТУК.

Записването на първокласниците от списъка: от 05.06. 2018 г. до 07.06.2018 г. вкл.

Работно време на комисията: от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Необходими са оригиналите на документи, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства.