Важно!

Обявяване на свободните места

за второ класиране за първи клас

за учебната 2018/2019 година

Свободни места: 28