На 5 юни 2018 година бе проведен демонстрационен урок  по „Оказване на първа помощ“ в иновативната ни паралелка 9.Б клас.

Учениците разиграха ситуация, при която стават свидетели на ПТП и оказват първа помощ на пострадалите. Те демонстрираха своите знания и практически умения, спазвайки последователността от действия при реализиране на спасителна верига.

Г-жа Р. Лазарова представи новата тема „Отворени рани“ чрез мултимедийна презентация, а мед. сестра Л. Перцанска показа как се правят превръзки на такива рани.

На урока присъстваха ръководството на училището и представители на МОН.

 • IMG_20180605_103535
 • IMG_20180605_104510
 • IMG_20180605_104616
 • IMG_20180605_104355
 • IMG_20180605_104717
 • IMG_20180605_104628
 • IMG_20180605_103514
 • IMG_20180605_102400
 • IMG_20180605_103411_BURST002
 • IMG_20180605_102319
 • IMG_20180605_102224
 • IMG_20180605_102236
 • IMG_20180605_102135
 • IMG_20180605_102211
 • IMG_20180605_101737
 • IMG_20180605_101603
 • IMG_20180605_101628
 • IMG_20180605_101643
 • IMG_20180605_101524
 • IMG_20180605_101542
 • IMG_20180605_101512
 • IMG_20180605_101430
 • IMG_20180605_101408
 • IMG_20180605_101403
 • IMG_20180605_105213