На вниманието на родителите на бъдещите първокласници

Уважаеми родители,

списъците за второ класиране може да намерите ТУК.

Записването на първокласниците от списъка: 12.06.2018 г. и  13.06.2018 г.вкл.

Работно време на комисията: от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Необходими са оригиналите на документи, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства.