Съобщение

На 18.06.2018 г. / понеделник/ от 18.00 часа ще се проведе обща родителска среща за записаните ученици в първи клас за учебната 2018/2019 година.