Проект „Твоят час“

В края на месец юни приключиха заниманията по проект „Твоят час“ – Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Учениците участваха в групи за преодоляване на обучителни затруднения и/или в групи за дейности по интереси.

Всяка група подготви и участва в две представителни изяви – изложби, концерти, открити занимания. Гости на събитията бяха родители, ръководството на училището, учители и ученици.

 

 • Photo0264
 • Photo0278
 • IMG_20180628_092954
 • Photo0263
 • IMG_20180628_092759
 • IMG_20180628_091928
 • IMG_20180627_124531
 • IMG_20180627_143052
 • IMG_20180627_124539
 • IMG_20180627_124512
 • IMG_20180627_124457
 • IMG_20180626_120101
 • IMG_20180625_110436
 • IMG_20180618_121904
 • IMG_20180619_121844
 • IMG_20180604_103114
 • IMG_20180618_104637
 • DSC_0836
 • DSC_0835
 • DSC_0834
 • 36257132_10217526751307659_7772363292051243008_n
 • 36249555_10217526748427587_5777660791935205376_n
 • 36236650_10217526749027602_6605046092155322368_n
 • 36225273_10217526748707594_7378150328673239040_n
 • 20180628_105718
 • 20180628_105708
 • 20180628_105653
 • 20180628_105644
 • 20180627_115451
 • 20180627_112412
 • 20180627_105217
 • 20180627_093022
 • 20180627_092939
 • 20180627_092846
 • 4431
 • 4430
 • 4421
 • 4395
 • 4399
 • 4287
 • IMG_20180626_114617
 • IMG_20180626_114922
 • 36316642_1762037003887428_6985143959047634944_n
 • 36341527_1762036987220763_8229254267957936128_n (1)