Септемврийска поправителна сесия

Г Р А Ф И К

за провеждане на септемврийска поправителна сесия – 2018 год.

Английски език – 11.09.2018 г.

Математика – 10.09.2018 г.

Информатика – 13.09.2018 г.

Физика и астрономия – 12.09.2018 г.

Биология и ЗО – 13.09.2018 г.

География и икономика – 11.09.2018 г.

История и цивилизация – 14.09.2018 г.

Всички изпити започват в 9.00 часа.