1. клас

Разпределение на учениците от първи клас по паралелки за учебната 2018/2019 година

1.А клас

1.Б клас

1.В клас

1.Г клас