Родителски срещи

На 13.09.2018 г. /четвъртък/ от 18.00 часа – за учениците от 1. клас.

На 19.09.2018 г. /сряда/ от 18.30 часа – за учениците от 5. до 12. клас.

На 20.09.2018 г. /четвъртък/ от 18.30 часа – за учениците от 2., 3. и 4. клас.