Чудото на четенето

От 22 до 26. 10. 2018 г. за пореден път учениците от 36 СУ взеха активно участие в Националната седмица на четенето.

На 23.10. учениците от 5. клас с желание се включиха в конкурса за най-добър четец. Победителите прочетоха приказки на по-малките ученици от 1. клас.

На 24.10. в 5., 6. и 7.клас се проведе езиково състезание „Опознай българския език!“. Езиковите задачи са разработени от Института за български език при БАН и участниците показаха сериозни знания в областта, както и умение за аналитично мислене, много необходимо за достигане на правилния отговор на езиковите задачи.

С голям интерес учениците от 6. клас участваха в анкетата на тема „Любима книга“ и конкурса „Най-сладкодумен разказвач“.

С цел повишаване на мотивацията за четене, учениците разказаха известни разкази на Йордан Йовков и Елин Пелин. Ученик от 6.Г клас представи поетичното творчество на своята прабаба и събуди интереса на съучениците си. Ученичка от 7.г клас написа есе на тема „Животът между кориците“, което се отличи с оригиналност и емоционалност.

Всички ученици от 8. до 12. клас се включиха в изготвянето но постера „Чудото на четенето“ с любими цитати от изучавани произведения.

Тези предметни знаци от многообразните ни дейности са поставени в централното фоайе на училището!

  • чудото на четенето (1)
  • чудото на четенето (2)