Лектория на тема „Образователната система в Южна Корея“

Уважаеми учители,

скъпи ученици,

Информираме Ви, че лекторията, посветена на Южна Корея, с тема „Образователната система в Южна Корея“, ще се състои на 18.12.2018 година от 12.00 часа в Мултимедийната зала, която се намира на трети етаж.

За средното и висшето образование ще ни разкаже Петя Тодорова – студентка в СУ „Климент Охридски“  – IV курс, специалност „Южна, Източна и Югоизточна Азия“.