За вас, първокласници!

„Отворени врати“ в 36 СУ „Максим Горки“

Уважаеми родители,

В 36 СУ „М. Горки“ ще се проведат дни на „Отворени врати“ във връзка

с приема на ученици в I клас за учебната 2019/2020 година.

Заповядайте от 27.03. до 29.03. (вкл.) 2019 г. от 9.00 до 16.00 часа!