Партньорство с фондация „Credo Bonum“

36 СУ „Максим Горки” се включва в инициативата „Изкуство без възраст” на фондация „Кредо Бонум”.
Единадесет ученици от 9. и 11. клас ще вземат активно участие в един от основните елементи на проекта – безплатните компютърни курсове за пенсионери. В последните две седмици на месец март 2019 г., младите доброволци ще влязат в ролята на преподаватели, като помогнат на единадесет пенсионери да придобият основни умения за работа с компютър. За целта, 36 СУ осигурява безвъзмезден достъп до компютърната си зала, където се провеждат занятията.

Проектът „Изкуство без възраст” се проведе пилотно през 2018 г. с цел да помогне на хората в пенсионна възраст в София да преодолеят културната изолация, в която попадат поради напредъка на технологиите, липсата на активна среда и ограничения достъп до информация за културни и образователни събития. Освен компютърните обучения за пенсионери, сред инициативите от месец май до август тази година се предвиждат също: срещи между младежи-доброволци и възрастни хора за съвместно посещение на безплатни културни събития в столицата, междупоколенчески образователни събития и издаване на ежеседмичен бюлетин с безплатните събития в София.

Проектът „Изкуство без възраст” 2019 се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма „Европа“ 2019 от фондация „Credo Bonum”.
За повече информация тел.: 02 /815 96 19
Или www.credobonum.bg

 • Credo_Bonum (12)
 • Credo_Bonum (14)
 • Credo_Bonum (15)
 • Credo_Bonum (13)
 • Credo_Bonum (10)
 • Credo_Bonum (11)
 • Credo_Bonum (8)
 • Credo_Bonum (9)
 • Credo_Bonum (7)
 • Credo_Bonum (5)
 • Credo_Bonum (4)
 • Credo_Bonum (2)
 • Credo_Bonum (1)
 • SO_Europe_LOGO
 • credo bonum logo