3

Ученическият съвет, Общественият съвет

и екипът на 36 СУ „Максим Горки“

организират

благотворителен Великденски базар

на 24.04. 2019 г. от 8.00 до 18.00 часа

във физкултурния салон на училището

в помощ на Александър Йорданов Ангелов от 5. Г клас

Нека всички отново да бъдем заедно!

Уважаеми родители и ученици,

Призоваваме ви за активно включване в изработването и закупуването на изделия за празника!

Училището е за всички: историята на петокласника Сашко