Наша гордост!

Ученикът Мартин Марианов Горанов от 7.Г клас се представи отлично, класирайки се на челни места, на VX Национална олимпиада по география и икономика в град Видин и на XII Национална олимпиада по история и цивилизации в град Копривщица.

Успехът се дължи и на неговите учители – г-жа Т. Наполеонова – старши учител по география и икономика и г-н Ив. Сенокозлиев, учител по история и цивилизации.

Поздравления за ученика и неговите учители!

  • M_Goranov_history
  • Gramota-Martin_Goranov_GEO
  • Gramota-Tania_NAPOLEONOVA_GEO