Съобщение

Във връзка със създалата се епидемична ситуация, с регистрирани случаи на Морбили на територията на град София и писмо 11-8/17.IV.2019 г. на СРЗИ, всички ученици, родени през 2007 г. /навършили и ненавършили 12 години/, трябва незабавно да посетят личния си лекар, за да бъдат обхванати с ваксина срещу морбили, паротит и рубеола.

След това да представят в медицинския кабинет на училището документ, в който е отбелязан видът, серията и номерът на ваксината на детето и датата на поставяне.

мед. специалист