Урок в музея

На 02.05.2019 г. ученици от 3. клас и 12 клас, участващи в групите за занимания по интереси посетиха Регионален исторически музей – София.

С интерес проследиха развитието на столицата ни от древността до наши дни. Впечатлени бяха от съхранените документи, лични вещи  на видни български държавници; произведения на приложното изкуство с висока художествена и историческа стойност; икони, стенописи.

 • РИМ-София (11)
 • РИМ-София (10)
 • РИМ-София (9)
 • РИМ-София (7)
 • РИМ-София (12)
 • РИМ-София (8)
 • РИМ-София (4)
 • РИМ-София (5)
 • РИМ-София (6)
 • РИМ-София (1)
 • РИМ-София (3)