Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”

Документи за участие се приемат от 03.06.2019 г. до 07.06.2019 г. от 8.30 до 16.30 в канцеларията на 36 СУ.

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за доставка на продуктите /Приложение 1 – образец/

ЗАПОВЕД №1025/28.05. 2019 г. за откриване на процедура за набиране на предложения за избор на доставчик по схемите „Училищен плод“ и  „Училищно мляко“

ЗАПОВЕД №1026/28.05. 2019г. за определяне на комисия за избор на изпълнител на доставките по схемите „Училищен плод“ и  „Училищно мляко“