На вниманието на зрелостниците!

Информираме Ви, че можете да се запознаете с изпитните си работи и резултатите от ДЗИ, считано от 12 юни до 14 юни 2019 г. от 8.00 до 16.30 часа.

За повече информация – класните ръководители и заместник-директорите по УД.