Списък за класиране на учениците след VII клас четвърто класиране 36 СУ „Максим Горки“

Списък за класиране на учениците след VII клас четвърто класиране 36 СУ „Максим Горки“