1. клас

Разпределение на учениците от първи клас по паралелки за учебната 2019/2020 година

1А клас

1Б клас

1В клас

1Г клас

1Д клас