Откриване на учебната 2019/2020 година

На 16.09.2019 г. от 9.30 часа  – откриване на учебната 2019/2020 година.