Родителски срещи

Предстоящи родителски срещи:

12.09.2019 г. от 18.30 часа – 1. клас;

18.09. 2019 г. от 18.30 часа – 2.-4. клас;

19.09.2019 г. от 18.30 часа – 5.- 12. клас.