Важно!!!

Във връзка с разпоредбите на Столична РЗИ и на основание на Наредба №6/09.07.2019 г.; Наредба №15/12.05.19 г. и наредба №3/27.04.2006 г. на МЗ, Ви уведомяваме както следва:

  1. В най-кратък срок след началото на учебната година да бъде представена в здравния кабинет на училището информация за здравословното и имунизационното състояние на учениците от личния лекар.
  2. Да бъдат изписани всички ваксини, поставени от раждането до момента по видове и дати.
  3. Ако има отложени имунизации по медицински показания да бъдат удостоверени с документ.

Документите  да се представят на класните ръководители или мед. сестра на 36 СУ.

От ръководството