Олимпиада по Италиански език – областен кръг

Олимпиада по Италиански език – областен кръг ще се проведе в 36 СУ „М. Горки“, адрес: гр. София, ул. „Пирински проход“ №35, на 15.02.2020г. (събота) от 9.00 ч.

Квесторите и четците от следните училища: 105 СУ; 23 СУ; НУККЛИИЕК и 36 СУ да са явят в 8.00 ч.

Учениците, класирани за областния кръг да се явят не по-късно от 8.30 ч.

Членовете на комисията за проверка и оценка на писмените работи да са явят в 36 СУ на 15.02.2020г. в 15.30 ч.

Заповед №619/06.02.2020 г. на Директора на 36 СУ